Na zápisech

Facebook - Prvákoviny do kapsy

  banner-czc

banner-jp

  

 studentskebydleni-banner-na-web

Slovníček pojmů

Ve slovníčku je 42 pojmů.
Hledat ve slovníčku (mohou být i regulární výrazy)
Začíná na Obsahuje Přesný pojem Zní jako
Vše A B C D E F H I K M N P R S T U Z
Pojem Definice
děkan

Na vysoké škole akademický funkcionář, který jedná a rozhoduje o věcech fakulty. Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor.

diploma supplement

Diploma Supplement je dodatek k diplomu vydávaný automaticky a bezplatně s diplomem absolventům bakalářského, magisterského a doktorského studia i účastníkům rigorózního řízení. Zajišťuje srozumitelnost dosažené vysokoškolské kvalifikace v jiných zemích, než ve které jí bylo dosaženo. Přibližuje budoucím zaměstnavatelům absolventů obsah jejich studia, přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace. Tento dvojjazyčný dokument shrnuje v češtině a angličtině údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. DS je rovněž součástí europasu.

diplomová práce

Jedná se o rozsáhlejší odbornou studii, jejímž účelem je prokázání, že je student schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Vypracování a úspěšné obhájení "diplomky" je spolu se státnicemi podmínkou pro získání vysokoškolského diplomu, potažmo titulu. "Diplomek" jsou různé druhy - bakalářská práce, magisterská práce a disertační práce po doktorském studiu.

disertační práce

Závěrečná práce studentů třetího (t. č. nejvyššího) stupně vysokoškolského studia, tedy studia doktorského. Očekávají se od ní nové originální a dosud nepublikované poznatky.

doktorand

Během studia budou tvořit velkou část vašich vyučujících. Jedná se o studenty, kterým titul magistra v daném oboru nestačí. Výukou získávají praxi a snaží se prodat své vědomosti ostatním studentům. Mnohdy budou také doktorandi opravovat tvé "seminárky" a zkouškové testy. Snažte se s nimi dobře vycházet, mohlo by se vám to pak vyplatit. Budete je proklínat a nadávat jim, ale to oni jsou často pány nad vaším osudem.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL