Na zápisech

Facebook - Prvákoviny do kapsy

  banner-czc

banner-jp

  

 studentskebydleni-banner-na-web

Slovníček pojmů

Ve slovníčku je 42 pojmů.
Hledat ve slovníčku (mohou být i regulární výrazy)
Začíná na Obsahuje Přesný pojem Zní jako
Vše A B C D E F H I K M N P R S T U Z
Page:  « Prev 1 2 3
Pojem Definice
promoce

Pokud jste se zúčastnili či se budete účastnit imatrikulace a líbila se vám, můžete začít vyhlížet promoci. Promoce je přesným opakem imatrikulace, je to totiž slavnostní vyřazení z akademické obce. Pokud tedy úspěšně absolvujete své studium, obhájíte svou diplomovou práci a složíte státní závěrečné zkoušky, bude vám na promoci slavnostně předán vysokoškolský diplom nejvyšším vedením školy.

promotor

S promotorem se setkáte až na promoci. Je jím většinou profesor, který celou promoci zahajuje a následně pak i předává úspěšným absolventům diplomy. Promotor také čte promoční slib.

rektor

Rektor je nejvyšším mužem v hierarchii univerzity, v této době je jím Mikuláš Bek. Rektor je jmenován prezidentem republiky na návrh akademického senátu dané univerzity. Rektor také jmenuje prorektory, děkany, kvestora, členy vědecké rady a disciplinární komise, je zodpovědný za hospodaření školy a její rozpočet. Jeho pracovním místem je rektorát, který můžete najít na Žerotínově náměstí v samém centru města - je to ta honosná budova mezi Ústavním soudem a Krajským úřadem Jihomoravského kraje kousek od České.

rigorózní zkouška

V Česku jeden z typů státní zkoušky při vysokoškolském studiu na některých vysokých školách. Rigorózní řízení platí jen pro magisterskou úroveň vysokoškolského vzdělání, proto se někdy označuje i jako malý doktorát. (Doktor teologie, práv, medicíny...)

skripta

Jde o učební materiál pro studenty. Skripta můžete zakoupit v knihkupectvích na fakultách či stáhnout v Informačním systému, kde jsou pro vás poskytovány učiteli.

spectabilis

Oslovení děkana při obřadech, znamená slovutný.

SUPO

Systém úhrad pohledávek za osobami Masarykovy univerzity (SUPO MU) je ojedinělý univerzitní informační systém, který slouží k uhrazování některých finančních služeb poskytovaných naší univerzitou. Dá se říct, že je to taková virtuální peněženka, kterou uživatel může uhrazovat různé platby např. kopírování, tisk či koleje nebo nápoje z automatů. Systém není složitý a ušetří vám spoustu času hledáním drobných v kapsách při každodenním studiu.

sylabus

Sylabus. Magické slovo, které se stane alfou omegou vašeho vysokoškolského života. Najdete ho v ISu, kam ho na začátku semestru nahraje vyučující každého předmětu. Najdete v něm všechny informace, které potřebujete k úspěšnému absolvování daného předmětu - kdy a kým je předmět vyučován, jaká je struktura kurzu, jak jsou rozvržená témata na jednotlivé přednášky a jaká je k nim zadaná povinná literatura, jaké jsou podmínky pro studenta k úspěšnému připuštění ke zkoušce, jak má vypadat vaše seminární práce na daný předmět a jak bude vypadat samotná zkouška z tohoto předmětu a další užitečné informace, například zda je povinná docházka na přednášky či zda jsou semináře součástí výuky, případně zda budete během semestru psát nějaké průběžné testy, co bude obsahem těchto testů a v jakém týdnu se tyto testy budou psát. Rozhodně se vyplatí sylaby pečlivě pročítat, protože tam najdete opravdu všechno, co potřebujete vědět.

TIP

Přišli jste do menzy na Moraváku a stojí tam řada lidí až ven na ulici? Nenechte se odradit, ti všichni čekají na jídlo ve spodní jídelně. Pokud vejdete dovnitř a vyjdete schody nahoru do prvního patra, octnete se v "učitelské menze", kam mají ale přístup i studenti. Jediné, v čem se liší horní jídelna od té spodní, je to, že v učitelské se nevydávají minutky, pouze hotová jídla.

UČO

UČO (univerzitní číslo osoby) je magické šestimístné číslo, vaše univerzitní ID, které se dozvíte na zápise. Pod tímto číslem budete vystupovat po následující roky a budete se pomocí něho přihlašovat do ISu a dalších internetových univerzitních aplikací. Každý pracovník a student má své vlastní unikátní číslo. Pomocí uča také můžete vyhledávat a následně "stalkovat" své kolegy a spolužáky ze studia.

zápočet

Zápočet je jedním ze tří možných ukončení předmětu, těmi zbylými jsou kolokvium a zkouška. Zápočet je z těchto tří asi nejlehčí, uděluje se hlavně na tělocviku a seminářích. V čem spočívá? Jedná se většinou o pouhý test, kde budete prokazovat základní znalosti nabité v daném kurzu za daný semestr. Pamatujte si, že k udělení zápočtu je také mnohdy důležitá pravidelná docházka na předmět; většinou jsou povoleny tři absence, ale každý učitel má vlastní podmínky.

zkouška

Zkoušky se dělí na dva druhy - písemné (testy) a ústní (jdete za vyučujícím do kabinetu). Mnohdy máte zkoušky dvoustupňovou, nejdříve musíte absolvovat písemnou část na určitý počet bodů (většinou 60%) a teprve poté jste připuštěni k ústní zkoušce, takhle to funguje třeba na právech. Naproti tomu na jiných fakultách jsou ústní zkoušky spíše raritou a veškeré závěrečné přezkoušení se děje v rámci písemných testů. Dále mějte na paměti, že jsou zkoušky a jsou "zkoušky". Některé zkoušky jsou na úrovni zápočtu, některé zkoušky jsou naopak pomalu jako státnice. Nikdy plně nevěřte svým kolegům z předcházejících ročníků, kteří vám budou tvrdit, že tahle zkouška je fakt lehká a nepotřebujete se na ni učit, protože se může klidně stát, že učitel se rozhodne zpřísnit kritéria a dát do testu těžší otázky. Tohle platí samozřejmě i o jednotlivých zkušebních termínech v rámci jednoho zkouškového. Ale na tohle pak přijdete sami v průběhu studia. A pamatujte si, učíte se pro sebe, ne pro učitele!

Page:  « Prev 1 2 3
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL